Eidsvollmannen fra Agder som ble talerør for bønder og fattige

 

I år skal grunnloven feires, med brask og bram, fra årets begynnelse til slutt. 112 Eidsvollmenn representerte riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. De sørget for at Norge fikk en grunnlov og således ble et selvstendig land. Av de 112 medlemmene av riksforsamlingen var 33 valgt spesielt blant de militære. De andre var valgt som representanter for landdistrikt (amt) og byer. Embedsmennene dominerte forsamlingen med en drøy halvpart av medlemmene. Christian Frederiks valgregler hadde sørget for at bøndene ble godt representert, i alt var nærmere en tredjedel av forsamlingen bønder. En av de, men ikke så mye nevnt, var lensmann og bonde Olav Knutsson Tveiten fra Valle. På Wikipedia er han blant de Eidsvollmenn vi kan lese aller minst om. To linjer, for å være nøyaktig.

Det er på sin plass at vi begynner året med å gjøre oss kjent med bonden og lensmannen fra Agder som fikk en sentral plass i Norges selvstendighet. 17. mai ble Norges grunnlov undertegnet på Eidsvoll, men det frigjorte Norge tok altså litt lenger tid. I juli invaderte svenskene Norge ved Halden. I august foregikk de siste blodige slag. 4. november 1814 blir Norges første konge Carl XIII valgt og Norge er formelt en selvstendig nasjon i union med Sverige.
Les mer «Eidsvollmannen fra Agder som ble talerør for bønder og fattige»

Slektstreet Bjørgulv Uppstad. Oppd. 1999

IMG_0009Dette slektsregisteret er utarbeidet av Eva Sørgaard og Svein Inge Olsen med nyttig hjelp fra Eivind Uldals slektsregister. Det er nesten uten unntak tatt bare med de søsken i første slektsledd som fikk etterkommere.

Slektsregisteret er fra min mors side – etterkommere etter Setesdalskjempa Bjørgulv Uppstad (1789-1866)

I forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 er også dette registeret aktuelt. Bjørgulvs kone Sigrid Tveiten var datter av Eidsvollsmannen Olav Knutsson Tveiten. Samtlige navn er dermed også etterkommere av Eidsvollmannen.

Svein Bjørgulvson var min tipp oldefar og sønn av Sigrid og Bjørgulv.

http://data.eidsvollsmenn.no/tng/getperson.php?personID=I61700&tree=Eidsvollsmenn

Les mer «Slektstreet Bjørgulv Uppstad. Oppd. 1999»